Home Wedding Ideas diamond on a thin diamond band. Gorgeous.